Přátelé čtenáři

Protože jste prošli vyhledávačem až k této stránce, chcete se zřejmě dovědět co nejvíce o metodě One Brain - u nás známé jako kineziologie.

Také možná potřebujete poradit s řešením problémů vyplývajících z poruch učení a chování vašich dětí   nebo s otázkami týkajícími se dětí, mládeže a dospělých jedinců s tělesným postižením. Můžete se dovědět více o možnostech nápravy percepčně-motorických dovedností u dětí s dílčím oslabením výkonu nebo zlepšení koncentrace pozornosti. Metoda dobrého startu je opravdu dobrým startem  pro vaše předškolní děti a děti na počátku školní docházky.

Zajímá-li vás alternativa léčení psychických potíží, můžete využít také výhody muzikoterapie individuální i skupinové.

Pro nápravu špatných návyků psaní u dětí do 12 let můžete využít informace o nápravě grafomotorických obtíží dětí. 

Máte-li zájem o další vzdělávání vašich zaměstnanců nebo klientů, můžete využít možnosti domluvit se mnou termín přednášky a workshopu  na předem zvolené téma.

Také se můžeme spolu podívat na váš horoskop, který může naznačit vaše vrozené dispozice a možnosti orientace dalšího života.


Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Mgr. Libuše Turečková

Ostrava-Zábřeh, Horymírova 10/2973

T mobile: 605 160 598
O2 724050509
Pracovní: 596789850